Please enable JS

DENİZALTI KABLO SİSTEMLERİ

DENİZALTI KABLO
SİSTEMLERİ
Sualtı teknolojileri üzerinde uzman olan Gatemarine; 2006 yılından beri denizaltı kabloları konusunda da Türkiye’nin lider firmasıdır.

DANIŞMANLIK & TASARIM

İleri teknoloji ürünü olarak tasarlanmış ve üretilmiş denizaltı kabloları, aynı hassasiyet ve bilgi birikimiyle deniz tabınına döşenmeli ve korunmalıdır. Operasyon tüm detayları ile planlanmalı, proje yönetimi, uzman kablo personeli ve denizaltı kablo mühendislerince gerçekleştirilmelidir.

Planlama aşamasında müşterinin beklentileriyle teknik gerekliliklerin optimizasyonu yapılır. En az maliyetli güzergah seçimi; kablo spesifikasyonları, denizaltı kablo sörveyi ile saptanan coğrafi koşullar, derinlik, balıkçılık aktiviteleri ve benzeri birçok etmen dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Denizaltı kablo operatörlerinin, teknik şartname oluşturulmasından, güzergahın planlanma, optimizasyon ve tasarım aşamalarında danışmanlık hizmeti alması, maliyet hesaplamalarında büyük oranda tasarruf sağlar. Yanlış hazırlanmış teknik şartname, güzergah veya kablo seçimi, yüksek yatırım ve işletme maliyetine hemde arıza oluşumu sonucu kesintilere sebep olmaktadır.

DENİZALTI KABLO DÖŞENMESİ

Denizaltı kablolarının projeye uygun döşenmesi, kablo sörveyi sonuçlarına doğrudan bağlıdır. Yapılan sörvey kablo tipini ve güzergahı belirler. Döşeme esnasında gerginlik, kablonun gemiye oranlı hızı, denizaltındaki eğim ve derinlikler, coğrafik koordinatlar gerçek zamanlı olarak işlenir ve standartlara uygun denizaltı kablo döşeme işlemi gerçekleştirilir. Denizaltı kablo mühendisleri gerekli olduğunda parametrelerde değişiklik yapar ve optimum döşeme performansı elde edilir. Gerçek zamanlı kaydedilen datalar, proje sonunda ayrıntılı olarak analiz edilir ve raporlanır.

Gatemarine mühendisleri denizaltı kablo döşeme işlemi için aşağıdaki ana başlıkları takip eder;

  • Kıyı çıkışı ve sahil menholü bağlantıları,
  • Kablonun deniz tabanına döşenmesi ve koruma gerektiren bölgelerin eş zamanlı yada döşeme sonrası gömülmesi,
  • Kıyı çıkışları ve bazı sığ sulardaki bazı özel alanlarda, uzman dalgıç ekibi tarafından eklemli koruma borusu ve gömü uygulamaları,
  • Kıyı çıkışlarında denizcilere kablo yerini gösteren işaret şamandırası uygulamaları,
  • Denizaltı kablosunun final test ve ölçümleri, kabul muayenesinin yapılması,
  • Final raporunun hazırlanması.

DENİZALTI KABLO BAKIM ONARIMI & TOPLANMASI

BAKIM

Standartlara uygun döşenmiş denizaltı kablolarının ortalama 25 yıl olan ömürlerini sürdürebilmeleri için düzenli olarak bakıma ve korunmaya ihtiyacı vardır. Kıyı çıkışlarında dalgaların aşındırıcı etkileri, akıntılar, deniz suyundan kaynaklanan oksitlenmeler koruma ekipmanlarını düzenli bakıma muhtaç kılar. Gatemarine bakım onarım ekibi düzenli olarak denizdeki şamandıraları, sualtındaki eklemli koruma borularını ve sahil menhollerinin bakımlarını gerçekleştirerek kablonun korunmasını sağlar.

ONARIM

Tüm korunma önlemleri rağmen denizaltı kabloları balıkçılık aktiviteleri, gemi çapaları, depremler, heyelanlar gibi nedenlerle hasarlanabilir. Böyle durumlarda en hızlı şekilde kablonun hasarının tespit edilerek derinlik sınırına bakılmaksızın bu bölgenin çıkartılması ve kablonun onarılması gerekir.

TOPLAMA

Gatemarine bakım onarım ekibi kablo onarımında Gatemarine tasarım ve üretimi olan denizaltı ek kutusu, özel amaçlı makina ve ekipmanlar kullanarak 1500mt derinliğe kadar denizaltı kablosu onarımlarını gerçekleştirir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte data transmisyon hızındaki artış optik fiber kabloları etkilemesede denizaltında kullanılan repretör gibi elektronik ekipmanların değişmesini gerektirir. Bu amaçla bazı güzergahlarda kablo toplama işlemi yapılır ve güzergah yeniden inşaa edilir. 25 yıllık ortalama ömrünü tamamlamış ve kullanılamaz duruma gelmiş denizaltı kabloları ise çevresel gereklilikler, yeni hatlar için güzergah temizlenmesi yada müşterilerin ekonomik talepleri doğrultusunda toplanarak hurdaya ayrılır ve geri dönüştürülür.